Våra tjänster

Contec erbjuder tjänster i de flesta områden som berör betong. Vi besitter ett stort kunnande av allt från enklare gjutningar till avancerade injekteringar. Ring för mer information om våra tjänster eller förfrågan om unikt kundanpassade uppdrag.

 • Våt och torr betongsprutning
 • Injektering av epoxi, polyuretan och cement
 • Betongrenovering
 • Formning
 • Armering
 • Gjutning
 • Blästring
 • Stagsättning
 • Golvbeläggningar
 • Tätskikt
 • Impregnering
2016-11-14T16:25:21+01:00

Betongarbeten/-reparationer

Vi utför hållbara betongarbeten i alla dess former. Detta görs av kompetent och erfaren personal med en modern utrusning för bästa resultat. På vår repertoar står betongsprutning, betongrenovering, form- ning, armering och gjutning. Genom åren har vi utfört projekt i alla storlekar. Vi anpassar alltid metoderna efter rådande omständigheter.

2016-11-14T16:25:21+01:00

Golvbeläggningar

När det gäller golvbeläggningar erbjuder vi alla typer av beläggningar beroende på vad golvet ska användas till. Eftersom det ställs olika krav på oss beroende på underlaget krävs det att golvbeläggningen utförs av skicklig personal. Vår breda kompetens inom betong är en stor fördel för oss och innebär att vi [...]

2016-11-14T16:25:20+01:00

Injektering

Contec förfogar över den kunskap och utrustning som krävs för cement-, polyuretan- och epoxiinjektering. Genom åren har vi samlat på oss kompetens och erfarenhet som innebär att vi idag är specialister på området. I vår maskinpark finns högtryckspumpar och injekteringspumpar som passar för olika förhållanden. Vår erfarenhet kommer väl till [...]